YABANCILARIN TÜRKİYE'DEKİ MALİ RİSKLERİ

Türkiye'de ekonomik büyüme ve potansiyeli yabancılar için cazibe oluşturmayadevam etmektedir. Yabancıların Türk ekonomisine katılımı mali ve reel kesimdegenişlemektedir.Yabancıların toplam Türkiye mali riskleri 2009 yılında 185.1 milyar dolar iken 2010yılında 241.1 milyar dolara yükselmiştir. Yabancıların mali riskleri 2010 yılında 56milyar dolar artmıştır. Devamı için tıklayınız...

 

AVRUPA'DA ÜLKELERİN BANKALARA BORÇLARI

Avrupa'daki borç sorunu giderek bir alacak sorunu haline dönüşmektedir.Avrupa'da kamu borcu yüksek ülkeler ile birlikte sorun bu ülkelerden alacaklıolan bankalara taşınmaktadırBeş Avrupa ülkesinin kamu kağıtlarına yatırım yapan Fransız bankalarının alacağı 911 milyar dolar, Alman bankalarının 704 milyar dolar ve İngiliz
bankalarının 418 milyar dolardır.. Devamı için tıklayınız...

DÜNYA MAL TİCARETİ ÖNGÖRÜLERİ 2011

v 2009 yılında dünya mal ticareti miktar bazında yüzde 12.2, değer bazında ise yüzde 22.8 oranında daralmıştır.
v Bu daralmalara bağlı olarak dünya mal ticareti 2008 yılında 15.7 trilyon dolar iken,
2009 yılında 12.2 trilyon dolara inmiştir.
v Dünya mal ticareti 2010 yılında miktar bazında yüzde13.5, değer bazında ise yüzde
20.5 oranında genişlemiştir. Devamı için tıklayınız...

SEÇİLMİŞ İLLERDE İŞGÜCÜ, SİGORTALI, İŞSİZ VE YEŞİL KARTLI SAYISI 2009

v Türkiye’de yeşil kart bir sosyal yardım politika aracı olarak kullanılmaktadır.
v Yeşil kart uygulaması istihdam piyasasını da işgücüne
katılım itibari ile etkilemektedir.
v Yeşil kart sahibi olanlar işgücü piyasasına katılmaktan imtina etmekte veya katılmaları halinde
haklarını kaybetmemek için kayıtlı çalışmak istememektedir. Devamı için tıklayınız...

ABD’DE KONUT SEKTÖRÜ GÖSTERGELERİ 2001-2009

v ABD konut sektörü küresel kriz öncesi çok hızlı genişleme gösterdi.
v ABD konut sektörü 2007 yılında kriz ile karşılaştı ve küçülme dönemine girdi.
v Mevcut konut satışları 2009 yılında ödenemeyen kredilerin yol açtığı elden
çıkarmalar ile arttı. Devamı için tıklayınız...

DÜNYA EKONOMİSİ BÜYÜME VE GELİR 1990-2009

v Dünya ekonomisi 1990 sonrası üç önemli resesyon ile karşılaştı.
v Dünya ekonomisi 2003-2007 yılları arasında çok hızlı büyüdü.
v Dünya geliri 2000-2008 arasında iki katına yakın genişledi. Devamı için tıklayınız...

DÜNYA OTOMOBİL SAYISI ÖNGÖRÜLERİ 2025

v Dünya genelinde otomobil sahipliği yıllık ortalama yüzde 2.3 oranında artacak.
v 2006 yılında otomobil sahipliği 740 milyon adet iken 2025 yılında 1.18 milyar adet
olacak.
v Gelişmiş ülkelerde otomobil sahipliği yıllık ortalama yüzde 1 oranında artacak. Devamı içi tıklayınız...

DÜNYA TOPLAM KENTLİ VE KIRSAL NÜFUSU 1950-2025

v Dünya nüfus artış hızı yavaşlama devam ediyor ve yüzde 1’in altına inecek.
v 2010 yılında ilk kez kentli nüfus kırsal nüfusu geçecek.
v Kentli nüfus 2010-2025 yılları arasında 1.13 milyar artacak.Devamı için tıklayınız...

PETROL ÜRETİMİ ÖNGÖRÜLERİ MİLYON VARİL/GÜN

v Petrol stratejik ürün olmaya ve talep görmeye devam edecek.
v Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde petrol üretimi artacak, İran’da petrol üretimi aynı kalacak.
v Afrika’da Nijerya ve Angola önemli üreticiler haline gelecek. Devamı için tıklayınız...

TÜRKİYE’DE PERAKENDE PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 2003-2009

v Türkiye’de perakende pazar 2003 yılında itibaren hızlı büyüme sürecine girdi.
v Toplam perakende pazar büyüklüğü 207.7 milyar dolar.
v Organize perakende pazarın toplam perakende pazar içindeki payı genişliyor. Devamı için tıklayınız...

TÜRKİYE’DE SOSYO EKONOMİK STATÜLERİN DAĞILIMI 2009

v Türkiye’de en yüksek satın alma gücünü oluşturan A statüsünde 3.85 milyon kişi, ortalama 31.280 dolar kişi başı gelir ile 120.4 milyar dolarlık gelire sahip.
v A statüsündeki kişiler toplam gelirin yüzde 19.5’ine sahip.
v Satın alma gücü B statüsündeki kişilerin toplam gelir içindeki payı yüzde 17.0. Devamı için tıklayınız...

TÜRKİYE’NİN YAKIN VE KOMŞU ÜLKELERİNDE
GELİR VE HARCAMA BÜYÜKLÜĞÜ 2009

v Türkiye’nin yakın ve komşu ülkelerinin ekonomik ve ticari ilişkilerde önemi ve ağırlığı
artıyor.
v Yakın ve komşu ülkelerin nüfus, kişi başı gelir ve kişi başı tüketim harcamaları önemli
göstergeler. Devamı için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 ® ESDH