HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ

Sektör endeksleri Türkiye’de bir sanayi sektörü için hazırlanan ilk endeks çalışmasıdır.
Endeks çalışmasının amaçları, sektördeki gelişmeleri ve eğilimleri bilgiye dayalı ve sistematik
olarak izlemek, sektördeki riskleri önceden görmek ve erken uyarı
sistemi kurmak ile sektöre ilişkin tartışma ve değerlendirmeler için bilimsel veri üretmektir.
. Devamı için tıklayınız...

DÜNYA MAL TİCARETİ 2023 ÖNGÖRÜSÜ

Dünya mal ticareti 2023 öngörüsünde temel belirleyici olan dünya ekonomisi büyüme
varsayımları 2010-2013 döneminde yıllık ortalama yüzde 3.0, 2014-2018 döneminde yıllık
ortalama yüzde 3.5 ve 2019-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 3.4’dür. Bu büyüme
varsayımlarına bağlı olarak cari fiyatlarla dünya geliri 2023 yılında 113.8 trilyon dolar olacaktır.
. Devamı için tıklayınız...

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE ÜLKELERİN GLOBAL KONUMLARI 2004


Hazır giyim sektöründe bir “S” yaşam eğrisi bulunmaktadır. Ülkelerin bu yaşam eğrisi üzerindeki
yerleri hazır giyim sektöründeki konumlarını göstermektedir. Hiç bir ülke “S” eğrisi üzerinde sabit
kalamamakta ve yeniden konumlanmaktadır. Devamı için tıklayınız...


SANAYİ HAYAT EĞRİSİ VE SANAYİLEŞMİŞ ÜLKE OLMA

Ülkeler sanayileşme sürecinde sanayi hayat eğrisi üzerinde yer alan sanayi sektörlerinde
üretim yapmaktadır. Sanayi üretimine öncelikle emek-yoğun sektörlerde başlayıp bilgi yoğun
sanayilere doğru sanayi hayat eğrisi üzerinde hareket etmektedirler.Devamı için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 ® ESDH