Ekonomi Danışmanlığı (Sürekli ve Düzenli Danışmanlık)

 • Ulusal ve uluslararası ekonomik ve finansal eğilimlerin, göstergelerin, kararların ve düzenlemelerin değerlendirilmesi
 • Ulusal ve uluslararası politik gelişmelerin analizi
 • Kısa vadeli beklentiler ile orta vadeli öngörülerin ortaya konulması
 • Bu kapsamda sürekli çalışmaların (yıllık beklenti raporu, aylık değerlendirme ve beklenti raporu, aylık takvim ve öngörüler notu) hazırlanması
 • Hazırlanan çalışmaların düzenli toplantılar yapılarak müşteriler ile paylaşılması

 

 

 

 

 

Ekonomi Notları ve Toplantıları (Müşteriye Özel ve İsteğe Bağlı)

 • Hizmete özel ekonomi notları ile ekonomik çalışmaların (yıllık beklenti raporu, dönemsel değerlendirme ve beklenti raporu) hazırlanması
 • Not ve çalışmaların doğrudan veya ekonomi toplantısı ile müşterilerle paylaşılması

 

 

 

 

 

Sektör Danışmanlığı (Sürekli ve Düzenli Danışmanlık)

 • Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerin sektöre etkisinin analizi
 • Sektördeki ulusal ve uluslar arası eğilimlerin, gelişmelerin ve göstergelerin sürekli izlenmesi
 • Sektör ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilgilerin üretilmesi
 • Sektörün rekabet konumunun ve koşullarının değerlendirilmesi
 • Sektör ile ilgili öneriler geliştirilmesi
 • Kamu otoriteleri ile ilişkilerde gerekli bilgi ve önerilerin hazırlanması

 

 

 

 

 

Ekonomik Sosyal Sektörel Araştırma Çalışmaları

Mevcut durum ve konum tespiti ile ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar yapılması, rekabet gücünün tespit edilmesi, sorunların belirlenmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması amaçlarına yönelik ekonomik, sektörel ve sosyal alanlarda kapsamlı kantitatif ve kalitatif araştırma çalışmaları hazırlanması
(Örnekler İçin Çalışmalarımız).

 

 

 

 

 

Ekonomik Sosyal Sektörel Öngörü Çalışmaları

Ekonomik, sosyal ve sektörel alanlarda geçmiş dönem eğilimlerinin analizleri ile orta-uzun vadede ortaya çıkacak yeni belirleyici dinamikler, koşullar ve eğilimlerin tespiti ve bunların etkileri çerçevesinde gelecek dönemlere ilişkin kantitatif ve kalitatif öngörülerde bulunulması, bu amaçla senaryolar oluşturulması ve referans senaryoların kullanılması (Örnekler İçin Çalışmalarımız).

 

 

 

 

 

Ekonomik Sosyal Sektörel Strateji Çalışmaları

Geçmiş dönem eğilimleri, mevcut rekabet koşulları ve konumun tespiti ile orta-uzun vadede ortaya çıkacak yeni belirleyici dinamikler, koşullar ve eğilimlerin çerçevesinde ekonomik, sosyal ve sektörel alanlarda orta-uzun vadeli başlangıç, değişim-dönüşüm, gelişme-büyüme stratejilerinin, uygulama politikalarının ve eylem programlarının hazırlanması (Örnekler İçin Çalışmalarımız).

 

 

 

 

 

Bilgi Yönetimi

Ekonomik, sosyal ve sektörel her alanda ulusal ve uluslararası geçmiş dönemlere ait ve güncel her türlü sayısal bilgi ile kalitatif bilgilerin hazırlanması, bu bilgilerin analizi ve değerlendirilmesi.

 

 

 

 

 

Ekonomi Yönetimi

Ekonomik, sosyal ve sektörel alanlarda kullanılabilir ve uygulanabilir;

 • Yeni modeller (yeni ekonomik büyüme modeli vb)
 • Yeni teoriler (sanayi hayat eğrisi ve ülkelerin konumu vb)
 • Yeni kavramlar (hazır giyim sektöründe piyasa yapıcılık vb)
 • Yeni politika belgeleri (emek piyasasında iyileştirme önerileri vb)
 • Yeni münazara-müzakere pozisyon belgeleri (serbest ticaret anlaşmalarından kaynaklanan sorunların giderilmesi için öneriler vb) gibi fikri mülkiyet hakları tamamen şirketimize ait çalışmalar hazırlanması.

 

 

 

 

 

Sektörel Etki Analizi Çalışmaları

Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde sektörlerimiz için ekonomik etki analizlerinin yapılması, diğer yeni üye ülke örneklerinin incelenmesi ve etki sonuçları karşısında kamu, sektör ve kurumlar için öneriler hazırlanması (Örnekler İçin Çalışmalarımız).

 

 

 

 

 

Şehir Ekonomisi Danışmanlığı

 • Şehirlerimizin ekonomik, sosyal ve sektörel gelişiminin kantitatif ve kalitatif olarak izlenmesi
 • İlgili bilgilerin üretilmesi
 • Ulusal ve uluslar arası karşılaştırmalar ile konumunun belirlenmesi
 • Yerli-yabancı yatırımcılar ile ulusal ve uluslararası kurumlar nezdinde kent ekonomisi potansiyelinin sunulması
 • Sektör ile ilgili öneriler geliştirilmesi
 • Kent gelişimine yönelik stratejilerin ve politika önerilerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

Şirketler İçin Ekonomi Sektör Strateji Danışmanlığı

 • Şirketlerin genel rekabet çevresini etkileyen ve belirleyen ekonomik ve sosyal (demografi, kentleşme, beşeri gelişme, sosyal statü vb) dinamiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Şirketlerin ulusal ve uluslararası ölçekte sektörel konumunun belirlenmesi
 • Orta uzun vadeli rekabet stratejilerinin (organik-inorganik büyüme, yeniden konumlanma, yabancı ortaklık vb) hazırlanması

 

 

 

 

 

Bülten Çalışmaları

Sektörlerin ulusal ve uluslararası göstergelerinin periyodik olarak izlendiği ve analiz edildiği düzenli (aylık-3aylık vb) sektörel bültenlerin hazırlanması

 

 

 

 

 

İçerik Çalışmaları

Yazılı ve e-ortamda yayınlanan ekonomik, sosyal, sektörel nitelikli materyaller (yıllıklar, yıllık raporlar, faaliyet raporu, dergi, bülten vb) için araştırma ve karşılaştırma ağırlıklı içerikler hazırlanması.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 ® ESDH